deutsch

english

aktuell
TAIJI QUAN
Taiji Quan
QIGONG
Qigong

BAGUA ZHANG
Bagua


Home

Events

About me

Training

Apprenticeship

Weblinks

Contact

E-mail

The journey is the reward!Our Qi-Zentrum in Nenzing
Qi-Zentrum
   
Adress: Hofstattweg 7, 6710 Nenzing
Contact Person : Franziska Rüscher
Mobile: +43 680 3150174
E-Mail: info@qi-zentrum.at
private E-mail: franziska.ruescher@gmx.at
   
Approach by car: Google maps
   
Approach by train: ÖBB
   
Approach by bus: Postbus
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
taiji, tai chi, tai ji, taiji quan, tai chi chuan, qigong, qi gong, chi kung, qi, chi, bagua, ba gua, bagua zhang, dao, tao, yin, yang, meridiane, burnout, entspannung, meditation,
gesundheit, übungen, harmonie, energie, bewegung, selbstheilung, körperarbeit, stressbewältigung, kurse, seminare, ausbildungen, anfänger, jahresgruppen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impressum / Copyright © 2013 Qi-Zentrum Franziska Rüscher